Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
Avaleht | Struktuurifondid ");var e=document.getElementById("high-contrast-css-placeholder");!function(e){if("function"==typeof define&&define.amd)define(e);else if("object"==typeof exports)module.exports=e();else{var t=window.Cookies,n=window.Cookies=e();n.noConflict=function(){return window.Cookies=t,n}}}(function(){function e(){for(var e=0,t={};e1){if(i=e({path:"/"},o.defaults,i),"number"==typeof i.expires){var d=new Date;d.setMilliseconds(d.getMilliseconds()+864e5*i.expires),i.expires=d}try{a=JSON.stringify(r),/^[\{\[]/.test(a)&&(r=a)}catch(c){}return r=encodeURIComponent(String(r)),r=r.replace(/%(23|24|26|2B|3A|3C|3E|3D|2F|3F|40|5B|5D|5E|60|7B|7D|7C)/g,decodeURIComponent),t=encodeURIComponent(String(t)),t=t.replace(/%(23|24|26|2B|5E|60|7C)/g,decodeURIComponent),t=t.replace(/[\(\)]/g,escape),document.cookie=[t,"=",r,i.expires&&"; expires="+i.expires.toUTCString(),i.path&&"; path="+i.path,i.domain&&"; domain="+i.domain,i.secure?"; secure":""].join("")}t||(a={});for(var l=document.cookie?document.cookie.split("; "):[],u=/(%[0-9A-Z]{2})+/g,s=0;s f=l[s].split("="),p=f[0].replace(u,decodeURIComponent),m=f.slice(1).join("=");'"'===m.charAt(0)&&(m=m.slice(1,-1));try{if(m=n&&n(m,p)||m.replace(u,decodeURIComponent),this.json)try{m=JSON.parse(m)}catch(c){}if(t===p){a=m;break}t||(a[p]=m)}catch(c){}}return a}return o.get=o.set=o,o.getJSON=function(){return o.apply({json:!0},[].slice.call(arguments))},o.defaults={},o.remove=function(t,n){o(t,"",e(n,{expires:-1}))},o.withConverter=t,o}return t()});var t=function(e){var t={option:[1,"",""],legend:[1,"",""],area:[1,"",""],param:[1,"",""],thead:[1," ","
"],tr:[2," ","
"],col:[2,"","
"],td:[3," ","
"],_default:[1,"",""]};t.optgroup=t.option,t.tbody=t.tfoot=t.colgroup=t.caption=t.thead,t.th=t.td;var n=document.createElement("div"),o=//g,""),i=t[r]||t._default;e=i[1]+e+i[2],n.innerHTML=e;for(var a=i[0]+1;a--;)n=n.lastChild}else n.innerHTML=e,n=n.lastChild;return n};!function(){function e(){if(!o.isReady){try{document.documentElement.doScroll("left")}catch(t){return void setTimeout(e,1)}o.ready()}}var t,n,o=function(e,t){},r=(window.jQuery,window.$,!1),i=[];o.fn={ready:function(e){return o.bindReady(),o.isReady?e.call(document,o):i&&i.push(e),this}},o.isReady=!1,o.ready=function(){if(!o.isReady){if(!document.body)return setTimeout(o.ready,13);if(o.isReady=!0,i){for(var e,t=0;e=i[t++];)e.call(document,o);i=null}o.fn.triggerHandler&&o(document).triggerHandler("ready")}},o.bindReady=function(){if(!r){if(r=!0,"complete"===document.readyState)return o.ready();if(document.addEventListener)document.addEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),window.addEventListener("load",o.ready,!1);else if(document.attachEvent){document.attachEvent("onreadystatechange",n),window.attachEvent("onload",o.ready);var t=!1;try{t=null==window.frameElement}catch(i){}document.documentElement.doScroll&&t&&e()}}},t=o(document),document.addEventListener?n=function(){document.removeEventListener("DOMContentLoaded",n,!1),o.ready()}:document.attachEvent&&(n=function(){"complete"===document.readyState&&(document.detachEvent("onreadystatechange",n),o.ready())}),window.jQuery=window.$=o}();var n=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&&null!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"==typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].logoPathOriginal=n[0].src),n[0].src=t}},o=function(){var e=document.getElementById("block-delta-blocks-logo"),t=highContrast.logoPath;if(document.querySelectorAll&&"undefined"!=typeof t&&null!==e){var n=e.querySelectorAll("img");"undefined"!=typeof n[0].logoPathOriginal&&(n[0].src=n[0].logoPathOriginal)}},r=function(){i();var o=highContrast.cssFilePath;if("undefined"!=typeof o){var r=t('');e.parentNode.insertBefore(r,e.nextSibling)}n()},i=function(){var e=document.getElementById("high-contrast-css");null!==e&&e.parentNode.removeChild(e),o()},a=function(){var e=Cookies.get("highContrastActivated");return"undefined"==typeof e?!1:"false"===e?!1:!0},d=function(){a()?(i(),Cookies.set("highContrastActivated","false","/")):(r(),Cookies.set("highContrastActivated","true","/"))},c=function(){var e=highContrast.link;e=t(e),e.onclick=function(){return d(),this.blur(),!1},document.getElementById("skip-link").appendChild(e)};drupalHighContrast.enableStyles=r,drupalHighContrast.disableStyles=i,drupalHighContrast.toggleHighContrast=d,a()&&r(),$.fn.ready(function(){a()&&n(),c()})}(); //--> Juurdepääsetavus STRUKTUURITOETUSTEST Eesti ja Euroopa struktuuri- ja Investeerimisfondid Hindamine Kaasamine ja planeerimine Kuidas jagunevad Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid? Mis on Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid (ESIF) Perioodi 2004-2006 rakendamine Perioodi 2007-2013 rakendamine Perioodi 2014-2020 rakendamine Seire Perioodi 2007-2013 seire Seirekomisjon Seirekomisjoni koosseis Struktuurivahendid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides Kuidas jaguneb Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfond? Eesti ja Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid Auditeeriv asutus EL struktuuritoetuste andmise ja kontrolli struktuur Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidest üldiselt Perioodi 2021-2027 planeerimine TAOTLEMINE Avaliku arvamuse uuringud 2005-2019 Abimaterjalid tulu teenivatele projektidele Avatud taotlusvoorud E-toetuse keskkond ESF Transnational Platform Eesti-inglise sõnastik (SF'ga seotud terminid) Juhendmaterjalid Kuidas teavitada Kujundusfailid Maakondlikud arenduskeskused Makromajanduse näitajad Plakatigeneraator Projekti kavandamisest elluviimiseni Teavitamismäärus (periood 2014-2020) Teavitamisstrateegia 2014-2020 Teavitusjuhend TOETATUD PROJEKTID Struktuuritoetuse kasutamise ülevaade Toetatud projektid Edulood (kaardil) Toetuse kasutamisel avastatud rikkumised ÕIGUSAKTID Meetmete nimekiri Partnerluslepe 2014-2020 Rakenduskava 2014-2020 KONTAKT Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud rakendusasutused Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondidega seotud rakendusüksused Ekstranet Alusta taotlemisega Juurdepääsetavus Keelevahetaja Eesti keeles На русском In English Otsing
STRUKTUURITOETUSTEST TAOTLEMINE TOETATUD PROJEKTID ÕIGUSAKTID KONTAKT

15 aasta jooksul on EL struktuurifondidest projektidele välja makstud 

ligi 6 miljardit eurot.

Vaata edulugusid Taotlusvoorude avanemine ja sündmused jaanuar « »
E T K N R L P
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
1.2.7. Green ICT eelnevalt kindlaks määratud projekt "Open Cyber Range"
2996
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
Võisiku Kodu reorganiseerimine
3016
 
 
 
 
 
4.2.4. Ettevõtjate rakendusuuringute ja tootearenduse toetamine (RUP)
2776
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
Väikesaarte programm 2021
3013
4.2.5. Innovatsiooni edendavate hangete toetamine 2021
3018
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to My Calendar Edulood ja teadaandedVihjeinfo

Ootame Teie vihjeid rikkumiste kohta telefoni teel 612 1500 või e-posti teel rikkumised@fin.ee

 

 

 

Meetmete nimekiri

Meetmete nimekirja muutmise korraldus ja nimekiri

Kiirelt kätte Avatud taotlusvoorud Toetatud projektid Toetatavad valdkonnad Struktuuritoetuste kasutamise ülevaade Toetuse kasutamisel avastatud rikkumised EL struktuurivahendite keskkonnamõju starteegiline hindamine perioodil 2021-2027   Registreeri ekstraneti kasutajaks (ametnikele) Uudised Briti uuringukeskus I-Graduate: Study in Estonia on suurima mõjuga riiklik tugi välistudengite värbamisel Maailma suurimaid üliõpilasmobiilsuse ja rahvusvahelise kõrghariduse küsitlusi läbi viiv briti uuringukeskus I-Graduate analüüsis Eesti arengut välisüliõpilaste sihtriigina. Selgus, et iga kuuendat Eestisse saabunud välistudengit on mõjutanud õppima tulekul riiklik platvorm "Study in Estonia". Loe lisaks 06.10.2020 - 18:59 Valminud on keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 05.10.2020 - 13:01 Riigi Tugiteenuste Keskus toetab õppeasutusi miljoni euroga praktikasüsteemide arendamiseks 05.10.2020 - 10:31 Täna algas üle-eestiline Ettevõtlusnädal 01.10.2020 - 09:55 Riigi Tugiteenuste Keskus toetab maakondade arengustrateegiate uuendamise uuringuid 27.08.2020 - 10:11 RTK avas taotlusvoorud õpetajatele baaskoolituste ja lisaeriala korraldamiseks 09.06.2020 - 11:10 Euroopa Komisjoni raport PAPA toob esile kaks Eesti projekti Vaata kõiki uudiseid Riigi Tugiteenuste Keskus|Lõkke 4, 10142Tallinn, HarjumaaEesti|telefon: 663 8200|e-post: Facebook          SISUKAART  
© 2014-2021 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты