Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
Народно събрание на Република България - Народни представители Предстоящи събития  Пресцентър  Контакти  Връзки  Български Български English English Народно събрание на Република България - Начало Народно събрание на Република България Конституция 44-то Народно събрание Законодателство Пленарни заседания Парламентарен контрол Европейски съюз Новини История и факти Конституция 44-то Народно събрание Законодателство Пленарни заседания Парламентарен контрол Европейски съюз Новини История и факти Начало 44-то Народно събрание Народни представителиНародни представители Срещи в изборни райони / Нещатни сътрудници / Изразходвани средства / Експорт на данните в XML формат Експорт на данните в XLS формат Експорт на данните в CSV формат СТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИСТЕФАН АНТОНОВ СОФИЯНСКИ Дата на раждане : 07/11/1951 София, БългарияПрофесия: икономист;Езици: английски;немски;руски;Избран(а) с политическа сила: Коалиция "Български Народен Съюз" 5.70%;Изборен район: 3-ВАРНА;Участие в предишно НС: 37 НС;E-mail: ssd@parliament.bg Парламентарна дейност 40-то Народно събрание член 11/07/2005 - 25/06/2009 Парламентарна група Български Народен съюз съпредседател на ПГ 11/07/2005 - 04/11/2008 Независими член 04/11/2008 - 16/12/2008 Парламентарна група на ОДС - СДС, ДП, Движение Гергьовден, БЗНС, НС-БЗНС член 16/12/2008 - 31/03/2009 Независими член 31/03/2009 - 25/06/2009 Комисия по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство член 24/08/2005 - 25/06/2009 Комисия по европейските въпроси член 24/08/2005 - 25/06/2009 Наблюдатели в Европейския парламент член 26/08/2005 - 31/12/2006 Европейски парламент член 01/01/2007 - 20/05/2007 Подкомисия по усвояването на средствата от Европейския съюз към Комисията по европейските въпроси член 04/10/2007 - 25/06/2009 Законодателна дейност Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2005 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2008 г. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за избиране на народни представители Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Искане от Главния прокурор на Република България за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Стефан Антонов Софиянски народен представител в 40-то Народно събрание Проект за решение за налагане на мораториум върху всякакъв вид строителство и издаване на разрешения за строежи, одобряване на инвестиционни проекти по действащи подробни устройствени планове и промени в статута на земеделските земи и гори по територията на българското Черноморско крайбрежие Парламентарен контролПредложения към законопроекти за второ четенеРешения и становища по чл.154 от ПОДНСНаложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00 Ръководство Народни представители Парламентарни групи Парламентарни комисии Парламентарни делегации Групи за приятелство Бюджет на Народното събрание Администрация на Народното събрание Публичен регистър на нещатни сътрудници Неоправдани отсъствия Профил на купувача Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС Информация за плащанията в СЕБРА Достъп до обществена информация Защита на лични данни Консултативен съвет по законодателството Конкурси Съобщения Видео излъчване от Народното събрание Проект BGFOP001-2.013-0001 Избор на заместник-председател и двама членове на Комисията за регулиране на съобщенията Избор на председател и членове на Комисията за енергийно и водно регулиране Избор на управител на НЗОК 44-то Народно събрание » Ръководство » Народни представители » Парламентарни групи » Парламентарни комисии » Парламентарни делегации » Групи за приятелство » Бюджет на Народното събрание » Администрация на Народното събрание » Публичен регистър на нещатни сътрудници » Неоправдани отсъствия » Профил на купувача » Наложени дисциплинарни мерки по чл.156 от ПОДНС » Информация за плащанията в СЕБРА » Достъп до обществена информация » Защита на лични данни » Консултативен съвет по законодателството » Конкурси » Съобщения Законодателство » Правилник за организацията и дейността на Народното събрание » Законопроекти » Закони » Решения » Декларации и обръщения » Проекти на решения, декларации и обръщения » Как законопроектът става закон » Как работи Народното събрание » Изследване на законодателната дейност Пленарни заседания » Документи за пленарна зала » Програма за работата на Народното събрание » Стенограми от пленарни заседания » Програма за парламентарен контрол » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Трета сесия » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Четвърта сесия » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Пета сесия » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Шеста сесия » Справочник “Сесия на Народното събрание” - Седма сесия Парламентарен контрол » Програма за парламентарен контрол » Питания » Въпроси » Изслушвания » Вот на доверие » Вот на недоверие » Парламентарен контрол по чл.104 (Архив за 42-ро и 43-то НС) » Разисквания по питания Европейски съюз » Консолидирана версия на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз » Годишна работна програма на Народното събрание » Членове на Европейския парламент от Република България » КОСАК » Междупарламентарна обмяна на информация за ЕС (IPEX) » Документи на Европейската комисия » Документи на Съвета на ЕС » Документи на Европейския парламент » Бюлетин Евровести » Европейски документационен център » Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове » Полезни връзки Новини История и факти » Архив Народно събрание » Кратка историческа справка » Хронология на Народното събрание » Конституция на Българското княжество, 1879 » Конституция на Народна република България, 1947 » Конституция на Народна република България, 1971 » Герб на Република България » Знаме на Република България » Химн на Република България » Държавен печат на Република България » Български официални празници » Виртуална разходка
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок