Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
��Nime staatusNime staatusÜldiselt jagunevad nimed kolme liiki: põhinimed (tähistatud tähega P) rööpnimed (tähistatud võrdusmärgiga '='), s.o nimed, millele on antud ametlikult põhinime kõrval rööpnime staatus; Eesti-väliste kohtade puhul ei pruugi nimede ametlik staatus siiski alati olla kindel; rööpnimeks on märgitud ka lühinimetuste (maanimede, asutusenimetuste jne) pikemad ametlikud vasted nimevariandid (tähistatud lühendiga VAROsa kirjeid (põhi-, rööpnimed ja variandid) on aga tähistatud muude staatusmärgenditega. ajaloolised kirjed (lühendiga HIST), kadunud nimed ja nimeobjektid, s.o sellised, kus nimeobjekt on hävinud või on nimi muul põhjusel käibelt kadunud perspektiivsed kirjed (lühendiga PRSP), s.o sellised, mis ei ole (veel) kasutusse tulnud; tavaliselt on siis tegemist nt kavandatavate tänavate nimedega; KNABis hetkel niisuguseid peaaegu polegi eristaatusega kirjed (lühendiga REK), oletuslikud, ajutised vms nimekujud; KNABis on sellega tähistatud vaid kõige kaheldavamad nimekujud, samuti sellised, mille olemasolu võidakse vaidlustada küsitavad kirjed (lühendiga Q
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок