Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
��Kohanimeandmebaasi märgendidKohanimeandmebaasi märgendidMärgendeid on järgmist tüüpi: Nime keelsus. Eestikeelsed kohanimed on Eesti osas keeletunnuseta, muukeelsetele on lisatud keelekood vastavalt ISO 639 (639-1, 639-2, 639-3) standardile. Tuntuimad keeled on eestikeelse lühendiga (mh = alamsaksa, = eestirootsi, = rootsi, = saksa, = vene). Vt nende täielikku tabelit . Staatus- või stiilimärgend. Antud suurtähelistena, võimaldamaks nende järgi päringuid. Enamasti on lühendid äratuntavad; seletust vajaksid ehk siiski järgmised: AJAL = ajaloolises kontekstis kasutatav ART-GA = artikliga (nimi esineb vastavas keeles tav määratud artikliga) DIAKR-TA = diakriitikuteta, s.o nime täpne kirjutusviis pole teada EBAS = ebasoovitatav, tarbetu mugandus vm moonutus EE TRANSKR = eesti transkriptsioon, s.o nimi on ümber kirjutatud eesti tähestikku; muukeelsetesse tekstidesse ei sobi EE T-S = eesti tekstis kasutatav muukeelne nimi (ei ole kohalik ametlik nimi) EKSL = ekslikult (nimi märgitud vales kohas, millegagi segi aetud vms) ETTEP = nimeettepanek (ametlikult ei ole jõustunud) KOH = rahvapärane nimi KÜS = küsitav, kas on sama objekti nimi (kasutatakse juhul, kui nime tänapäevavastet ei ole üheselt võimalik kindlaks teha) LATIN = latiniseeritud (ladina tähestikku ümber kirjutatud) nimi, mida eesti tekstis ei kasutata (vrd EE TRANSKR); nime täpne translitereering LIS = lisanimi (mingis allikas esitatud eraldi objekti nimena) MÖÖNDAV = mööndav (vähem soovitatav) nimekuju, mille asemel tuleks eelistada endonüümi (kohalikku ametlikku nime) NLJ = naljatlevalt, pilkamisi OLET = oletatav nimekuju (kättesaadavais allikais pole fikseeritud) OSAL = osaliselt PIIB = piiblipruugis SEG = segane (kaardilt vm allikast raskesti väljaloetav; nimekuju ei pruugi olla täpselt fikseeritud) TING = tingnimi (nimestikes sageli esineva nummerdatud vms nimi, mida ilmselt ei saa päris kohanimeks pidada) TLG = tõlge (s.o nimi on teisest keelest tõlgitud, omakeelne kasutus ei ole teada) T-MÄRGITA = toonimärgita (nt vietnami nimed), s.t nime täielik kirjutusviis ei ole teada TRANSKR = transkribeering, ümberkirjutus: INGL TRANSKR (inglispärane ümberkirjutus), PR TRANSKR (prantsuspärane), KOH TRANSKR (kohalik transkribeering), MUU TRANSKR (muu ümberkirjutusviis) jne; vt ka EE TRANSKR VAN = vanem, varasem nimekuju VAN K-VIISIS = vanas kirjaviisis VIG = vigane (trükiveaga vms) nimekuju ÜRIKUTES
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок