Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
��Kohanimeandmebaasi allikad. SissejuhatusKohanimeandmebaasi allikadAllikate otsing andmebaasist
Mida otsida:
Kohanimeandmebaasi allikaid on kahte tüüpi: raamatud-artiklid-sõnumid (tavaallikad) ja dateeringud-nimeotsused. Tavaallikas on omakorda esitatav kaht moodi: Autori nimi või raamatupealkirja algussõna/d/ või tinglühend, ilmumisaasta (vajaduse korral lisanumber, eristamaks samal aastal ilmunud töid) ning kooloni järel lehekülje number vms, nt Tamme1993:12. Sagedaimini mainitud teoste puhul on autorinimi lühendatud kahe täheni, nt Hu1904 (= Hurt1904) Kirjeldavat tüüpi lühend, mis koosneb kolmest osast: riigi, maakonna, valla, keele vm lühend (vt Eesti haldusüksuste lühendeid ) ilmumisaasta allikatüübi lühend (a = atlas, i = instruktsioon, j = juht (reisiraamat vm), k = kaart e plaan, m = muu (artikkel vms), n = nimeloend, o = nimeotsus, s = sõnaraamat, t = teatmik. Näiteid: Tln1921k = Tallinna kaart a-st 1921; PÄ1930t = Pärnumaa teatmik a-st 1930; KZ1998k = Kasahstani kaart a-st 1998; pl1994nDateering või nimeotsus koosneb kahest osast: aastaarv (või kuupäev) nimeotsuse tegija ja otsuse tüüp (lühenditega), nt Tln_LVm (=Tallinna Linnavalitsuse määrus), Trt_LVKo (=Tartu Linnavolikogu otsus); tüüplühendid on: LNo = linna rahvasaadikute nõukogu (varem: töörahva saadikute nõukogu) otsus LVk = linnavalitsuse korraldus LVm = linnavalitsuse määrus LVo = linnavalitsuse otsus LVKo = linnavolikogu otsus MNo = maa(konna)nõukogu otsus RKo = Riigikogu otsus RKs = Riigikogu poolt vastu võetud seadus TKo = rahvasaadikute nõukogu (varem: töörahva saadikute nõukogu) täitevkomitee otsus VPo = Vabariigi Presidendi otsus (nt seaduse väljakuulutamise kohta) VVKm = vallavolikogu määrus VVm = Vabariigi Valitsuse määrus VVm = vallavalitsuse määrus (eelneb vallanime lühend) Allikad, mis pärinevad varasemast kui 18. sajandist, on üldjuhul vormistatud dateeringutena, s.t. aastaarv on pandud ette. Lisamärgid allikaviite järel: # - nimi on allikas antud sekundaarsena, s.t teisel kohal või sulgudes (nt EE1923n#) ~ (tilde) - nimekuju pole esitatud täiesti täht-tähelt (tavaliselt erineb siis suur- ja väiketähekasutus, kokku-lahkukirjutus vms; kui erinevused on veelgi suuremad, siis on lisatud kaks tildet : (koolon) - esimesele allikale (tav dateeringule) viidatakse järgneva allika alusel (nt 1782:; Pall1967:12Selgituseks allikakirjete juurde. Nurksulgude vahele on pandud allika esinemis- v kasutamiskoht (raamatukogu, perioodiline väljaanne vm). Tavalisemad lühendid: Ak_rmtk = Akadeemiline Raamatukogu EAA = Eesti Ajalooarhiiv ENSV_TL = ENSV Teataja Lisa ENSV_ÜVT = Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja ERA = Eesti Riigiarhiiv Rhs-rmtk = Rahvusraamatukogu RT = Riigi Teataja RT_I = Riigi Teataja, I osa RTL = Riigi Teataja Lisa Eestis ilmunud nimeteemaliste raamatute ja artiklite kohta võib lisateavet saada ka Eesti onomastika bibliograafiast
© 2014-2021 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты