Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
AAA - 404 klaida Herbas Lietuvių kalba Anglų kalba Versija neįgaliesiems Prisijungti | Pradžia | Svetainės medis |

tel.: +370 70662008. el. paštas: aaa@aaa.am.lt

Pagrindinis Oras Cheminės medžiagos Atliekos Klimato kaita Vanduo ir Gyvoji gamta Naujienos DISKUSIJA APIE PRIEMONES MAŽINANČIAS ŽEMĖS ŪKIO POVEIKĮ APLINKAI NEPASKIRSTYTAS (PAPILDOMAS) KANOPINIŲ ŽVĖRIŲ, KURIŲ MEDŽIOKLĖ LIMITUOJAMA, SUMEDŽIOJIMO PER 2019-2020 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONĄ LIMITAS APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA DALYVAUJA KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADE Pasikeitė melioracijos reikmėms sureguliuotų upių tvarkymo reikalavimai Informuojame, kad atnaujinta ataskaita "Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį" Ūkio subjektams, teikiantiems vandens naudojimo apskaitos ir nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko? Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse? PRADEDAMAS NAUJAS 2018-2019 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONAS Patikslintas žuvų neršto ir migracijos laikotarpis Kauno HE tvenkinyje Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių pakeitimai Kvietimas dalyvauti žuvų įveisimo paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose Tarša į Baltijos jūrą auga – tolstame nuo vandensaugos tikslų Aplinkos apsaugos agentūra 2017 metais tęsia žuvų išteklių gausinimą Holistinis Baltijos jūros ekosistemos būklės vertinimas Dėl prekybos laukiniais gyvūnais Vandens valdymas upių baseinų rajonų principu Pagrindiniai vandens telkinių būklę lemiantys poveikiai Žmogaus veiklos poveikis upėms, ežerams ir tvenkiniams Žemės ūkis ir vandens telkinių sveikata – kas nutiko? Daugiau ariamos žemės – daugiau nitratų upėse? Vandens naudojimo ekonominė analizė ir sąnaudų, patirtų tiekiant vandens paslaugas susigrąžinimas Rizikos vandens telkinių informacija Upių baseinų rajonų valdymo planai ir priemonių programos Atnaujinant upių baseinų rajonų valdymo planus laukiama ir visuomenės balso Kviečiame komentuoti ir teikti pasiūlymus atnaujintiems upių baseinų rajonų valdymo planų ir priemonių programų projektams Kviečiame visuomenę komentuoti vandensaugos priemonių apžvalgas Upių baseinų rajonai (UBR): Nemuno UBR, Lielupės (UBR), Dauguvos (UBR), Ventos (UBR) Neries mažųjų intakų (su Nerimi) pabaseinis Merkio pabaseinis Nemuno mažųjų intakų (su Nemunu) pabaseinis Žeimenos pabaseinis Šventosios pabaseinis Nevėžio pabaseinis Dubysos pabaseinis Šešupės pabaseinis Jūros pabaseinis Minijos pabaseinis Priegliaus baseinas Lietuvos pajūrio upių baseinas Mūšos pabaseinis Lielupės mažųjų intakų pabaseinis Šventosios baseinas Bartuvos baseinas Upių pabaseiniai trimatėje erdvėje Tarpiniai bei priekrantės vandenys UBR valdymo planai ir priemonių programos UBR valdymo planų ir priemonių programų apibendrinimas Administracinė valdymo sistema Tarptautinis bendradarbiavimas upių baseinų valdymo srityje Baltijos jūra ir Kuršių marios Baltijos jūros ir Kuršių marių vandenų būklė Upės, ežerai ir tvenkiniai Valstybinis upių, ežerų ir tvenkinių monitoringas Upių monitoringo rezultatai Ežerų ir tvenkinių monitoringo rezultatai Upių, ežerų ir tvenkinių vandens kokybės žemėlapiai ir diagramos Ichtiofaunos tyrimai Makrofitų tyrimai Upių, ežerų ir tvenkinių būklė Upių, ežerų ir tvenkinių ekologinė būklė Upių, ežerų ir tvenkinių cheminė būklė Potvynių rizikos valdymas Potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapiai Potvynių direktyvos įgyvendinimas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastras Vandens paėmimas ir naudojimas Nuotekų tvarkymas Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimas Nuotekų tvarkymo apskaitos duomenys Informacija ūkio subjektams apie ataskaitų teikimą Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos Nuotekų dumblo kokybės apskaitos ataskaitos Jūrų stategijos pagrindų direktyvos įgyvendinimas Tyrimai, užsakomieji darbai Studija "Restauruotinų Lietuvos ežerų nustatymas ir preliminarus restauravimo priemonių parinkimas šiems ežerams, siekiant pagerinti jų būklę" Studija "Artimų natūralioms morfologinių sąlygų bei ekologinių sąlygų atkūrimo ištiesintose upėse bei upeliuose galimybių studijos ir praktinių rekomendacijų minėtų sąlygų atkūrimo veikloms parengimas" Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis įvertinimo ir aplinkosauginių kriterijų parengimo galutinė ataskaita Apsauginių juostų bei zonų įrengimo / tvarkymo priemonių ir priemonių sausinamuose žemės plotuose taikymo, siekiant sumažinti vandens telkinių taršą, galimybių analizės atlikimas ir rekomendacijų priemonėms taikyti parengimas Jūros aplinkos monitoringo ir mokslo tiriamųjų darbų registravimas Gyvoji gamta Pradedamos taikyti invazinių svetimų rūšių valdymo priemonės Invazinių svetimų rūšių naudojimas Dėl žiniasklaidos priemonėse pasirodžiusių pranešimų apie galimus laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje ir gerovės reikalavimų pažeidimus Klaipėdos regione, cirko veikloje

Apsilankymų per

Metus: 138106

Mėnesį: 14054

Dieną: 765

Viso: 138106

Pirmasis puslapis > Nerastas puslapis

 

404 klaida - nerastas puslapis

Puslapio, kurio ieškojote, nėra.

Pirmasis puslapis > Paieškos rezultatai

 

Paieškos rezultatai  

© Aplinkos apsaugos agentūra, c ituojant būtina nurodyti šaltinį

A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. (8) 70662008, el.paštas aaa@aaa.am.lt

Valstybės biudžetinė įstaiga, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

© 2014-2019 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок