Василиса▶ Я жду вашего обращения. Что Вы хотите узнать?
Логотип
OSA – Om svar anhålles

Till nya hemsidan

SAOB 

www.saob.se

Sök i OSA Välkommen till OSA!

OSA (Om Svar Anhålles) är en lexikalisk databas som utarbetades inom ramen för ett projekt vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet och innehåller uppslagsord ur Svenska Akademiens ordbok t.o.m. bokstaven T. Syftet var bl.a. att göra ordboken mer tillgänglig för forskning. OSA har funnits på webben sedan 1997 och har med sina utvecklade sökfunktioner varit ett mycket viktigt och flitigt använt hjälpmedel för både forskare och den språkintresserade allmänheten. Projektet är nu avslutat och därför sker inte längre någon vidareutveckling. Databasen kommer dock att vara tillgänglig tills vidare.

Den nya webbplatsen www.saob.se innehåller alla uppslagsord t.o.m. VÄVA och uppdateras kontinuerligt.

Sök i OSA © 2017 Svenska Akademien
© 2014-2020 ЯВИКС - все права защищены.
Наши контакты/Карта ссылок